Flip teksten pÃ¥ hovedet – ʇǝpǝʌoÉ¥ Ã¥d uǝʇsʞǝʇ dı1ÉŸ

ɯoÉ”.pɐɟʌǝɹ Ã¥d ÊŒ1ǝs ʇǝp ʌøɹd ‘ʇ331 xɐɯ ɹǝ ʇǝp

#

2 tanker om “Flip teksten pÃ¥ hovedet – ʇǝpǝʌoÉ¥ Ã¥d uǝʇsʞǝʇ dı1ÉŸ

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.